CONTACT US

BIEDRĪBA «VENTSPILS OLIMPISKĀ CERĪBA»
Reģ. Nr. LV 40008056248
Juridiskā adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602
Banka: AS DnB Banka, Ventspils filiāle
IBAN: LV09 RIKO 000 201 308 187 7 (LVL)
SWIFT kods: RIKOLV2X

e-mail: sasha0403@inbox.lv ; faceriba@inbox.lv
Tālr.: +371 29495733